Reglement for Norgesmesterskap Shortcar Bandit

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Shortcar-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgesmesterskap for førere i Shortcar Bandit. I tillegg til bestemmelsene i NSR, spesialreglement for racing, samt tilleggsregler for den enkelte konkurranse, gjelder disse regler.

2. Klasser

Norgesmesterskap 2018 Shortcar Bandit kjøres kun i Racing.
Det konkurreres i en klasse i henhold til teknisk reglement for Shortcar Bandit.

3. Deltakere

Mesterskapet er åpent for førere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i samt profesjonelle førere fra nasjoner godkjent av FIA (jf. ISR 2.3.12). Norgesmesterskapet Bandit er åpent for førere fra det året man fyller 15 år.

4. Mesterskapsløp

Terminliste kunngjøres på www.bilsport.no

5. Organisasjon

Løp skal organiseres etter gjeldende reglement for den gren det kjøres, reglement for Shortcar og disse regler.

6. Løpsavvikling

Racing
a) Warm up. Se konkurransereglement for Racing
b) Det skal være stående start i Racing. Startrekkefølge for Race 1 skal være bestemt ut fra tidskvalifisering.
For Race 2 snus de 6 beste fra Race 1. Beste plassering i Race 1 starter på 6.plass i Race 2 o.s.v. De øvrige plasseres etter beste rundetid.

6.1 Dekkbegrensing

Dekkbegrensning for Racingløp:
Det tillates kun 4 dekk pr løpshelg.
Dekkene som er på bilen etter målgang i tidskvalifisering skal merkes og må benyttes resten av helgen. Antall regnhjul er fritt.
Dekk med skade som flatspot, rift etc, eller punktering må vises frem for teknisk før erstatningsdekk kan registreres. Erstatningsdekk skal være av samme slitasjegrad som skadet dekk, det må vises skjønn ved vurdering.

7. Erstatningsløp

NBF kan bestemme at ytterligere løp skal inngå i mesterskapet. Videre kan NBF bestemme at ett eller flere av de oppnevnte løp skal utgå av mesterskapet. Skyldes dette årsaker som er åpenbare før start, skal melding om dette gis på førermøte.

8. Tidtaking

Racing:
Tidtakingen skal foretas med transpondere, og tiden skal registreres med 1/1000 sekunds nøyaktighet. Det er førers eget ansvar at bilen er påmontert en transponder av typen AMB TranX 260 eller Mylaps Car/bike transponder, at den er montert riktig og fungerer.
Se www.mylaps.com for info.

9. Poengberegning

Strykning av løp kan kun gjøres på løp utenfor Norge, en hele løpshelger skal strykes.
Bedømmelse gjennomføres etter poengberegning.
Tilleggsbestemmelser kunngjøres på www.bilsport.no
Poengberegning i mesterskapet foretas av NBF og tildeles etter følgende skala for racing:
20 – 17 – 15 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1, slik at vinneren får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.

Dersom det blant de tre beste deltakere er oppnådd likt sluttresultat, avgjøres rekkefølgen etter hvem som har oppnådd best resultat i flest løp.
Kan deltakerne fortsatt ikke skilles, teller resultatet i den avsluttende konkurransen.
Den offisielle poengberegningen for Norges Cup i Shortcar Bandit vil bli å finne på www.bilsport.no Poengberegningen er gyldig også ved brutte løp i Racing, såfremt utøveren har kjørt minst en runde i finalen.

10. Premier

De tre beste NM Shortcar Bandit tildeles norgesmesterskapsmedaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse.

11. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved RCS. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15

12. Juryoppnevnelse

NBF oppnevner juryleder og ett av de øvrige to jurymedlemmene.
NBF kan oppnevne forbundstekniker.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.