Teknisk reglement Rallycross Historisk

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rallycross-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

Gjelder for perioden 2 0 1 9.01.01 – 2 0 1 9.12.31 .

Ved bygging av RCH bil skal det sendes en søknad til NBF ved rallycrosseksjon, ved godkjent søknad vil det bli returnert et dokument som skal benyttes videre i prosessen fram mot førstegangs årskontroll.

Dette dokument vil bli en del av bilens dokumentasjon og skal alltid følge bilen på samme måte som vognlisens og homologeringspapirer. NBF ved RCS eller teknisk avdeling gir beskjed om hvilken godkjent teknisk kontrollør som skal benyttes ved årskontroll.

Det som ikke står i dette reglement er heller ikke tillatt å gjøre. Der nyere komponenter er tillatt til modellen, får komponentene aldri være nyere enn t.o.m 1974, dersom det ikke ettertrykkelig står noe annet i dette reglement. Homologeringspapirer skal alltid finnes til bilen. Når nyere eller avvikende komponenter brukes, skal føreren ha eget dokument på dette.

RCH 1  Tillatte biler

Biler som opprinnelig stammer fra biler homologert i gruppe 1-2, ikke nyere enn t.o.m 1974.

RCH 2  Karosseri og chassi

Ingen modifisering av det homologerte karosseriet får gjøres unntatt for skjermer og aerodynamiske anordninger. Ingen endring får gjøres i seriens karosseri og/eller chassi unntatt når det gjelder letting og forsterkning.

Forsterkning og/eller letting er fritt, men får ikke helt erstatte grunnkonstruksjonen. Reservehjulsbrønnen får demonteres og erstattes av plate, maksimum 1 mm tykk. Materiale i motorlokk og bagasjeluke er fritt. Original låseanordninger skal demonteres og erstattes av minst fire festepunkter og skal være mulig å åpne utenifra.

RCH 3  Skjermer og skvettlapper

Skjermer skal ha originalform og får kun breddes med maksimum 75 mm. Bredding av skjerm skal være bra integrert med skjermen. Materialet i skjermen skal være metall eller glassfiber (ikke komposittmateriale). Dersom plast brukes kan det ikke være tykkere enn 3 mm. Skvettlapper skal finnes på alle drivende hjul og dekke hele hjulets bredde, samt ha en max høyde over bakken på 100 mm.

RCH 4  Dører

Material i dører er fritt unntatt for førerdør som skal være original. På yttersiden av førerdør kan det monteres plast som følger dørens form, maksimum 2 mm tykk. Dørtrekk kan fjernes. På førerdøren skal det da erstattes med en slett plate. Ekstra innvendig låsing (stropper eller lignende) får finnes.

RCH 5  Støtfanger, vinduspusser og bakspeil

Støtfanger og festejern til disse skal demonteres. Hullene i karosseriet skal tettes. Støtfanger som er av plast og er en integrert del av karosseriet kan benyttes. Minst en innvending bakspeil og en vinduspusser skal finnes.

RCH 6  Lys

Alle utvendige lys skal demonteres. De hull som oppstår skal dekkes med metall eller plast. I hver plate kan det være et hull på maksimum 30 cm2 for avkjøling. To røde bremselys skal plasseres symmetrisk, ca 1,5 m over bakken. Størrelsen på lampene skal være minst 60 cm2 og lampene minst 15 watt hver. Dessuten skal en bakovervendt lampe, mellom 20 och 30 watt og 60 til 70 cm2 lysflate, med rødt lys, monteres sentrisk i bilens bakrute. Denne lampe skal lyse når heat pågår selv om hovedstrømbryteren er avslått. En FIA-godkjent LED- lampe kan også brukes.

RCH 7  Ruter

Frontruten skal være av laminert glass eller av hard plast (polykarbonatplast eller lignende). Øvrige ruter skal være som originalt eller polykarbonatplast. Dersom plastmateriale brukes skal frontruten være minst 4 mm tykk og øvrige ruter minst 3 mm. Rutene kan ikke være farget.

RCH 8  Kupé

Dashbord og innvendig trekk kan demonteres. Det er tillatt å montere instrumenter og rattstang i beskyttelsesburets fremre del, i det tverrstag som går mellom de fremre burdelene ved A-stolpen. Demontering eller endring får ikke innebære at skarpe hjørner eller kanter finnes i tilknytning til førerplassen. De vegger som skiller kupeen fra motorrom og bagasjerom skal beholdes når det gjelder plassering, form og materiale. Det er tillatt å montere komponenter på eller gjennom disse veggene under forutsetning at de ikke stikker mer enn 20 cm inn i kupeen.

Dette gjelder dog ikke motorblokk, oljesump veivaksel eller topplokk. En tunnel for avgassystemet får bygges i golvet, dog aldri høyere 15 cm over originalgulvet. Det er også tillatt å bygge tunneler over øvre momentstag til bakaksel, maksimum 15 cm over originalgulvet.

Pedaler kan fritt anvendes fritt fra bilmodeller til og med 1974.

Spylertank maksimum 15 liter får anvendes, og også monteres i kuperommet, godt festet og kun fylt med rent vann.

RCH 9  Aerodynamiska innretninger

Aerodynamiska innretninger skal ikke være større enn bilens ytre mål, sett forfra. Ingen spoiler foran er tillatt.

Det tillates åpninger i motorlokk og bakluke for ventilasjon, forutsatt at ingen mekaniske komponenter blir synlige. Hullene skal dekkes med nett.

RCH 10 Bremser

Fritt, men innenfor rammen for tidsepoken standard tokretssystem, til og med årsmodell 1980, ikke merkesbundet. Benyttes det bremser fra et annet bilmerke skal det finnes dokumentasjon på at disse er tidsriktig.

Håndbrems er fritt, ekstra sylinder kan monteres.

RCH 11 Batteri, hovedstrømbryter

Batteriets vekt får ikke overstige 25 kg inklusiv festeanordninger.   Batteriet kan ikke plasseres i kuperommet og skal være godt festet.

Batteri skal festes med en egen ramme i bunnen og en øvre ramme på toppen holdt sammen med min 10 mm gjengestag. Hovedstrømbryter skal finnes, en innvendig og en utvendig som bryter all strøm. Innvendig bryter skal nåes av føreren med sikkerhetsseler festet. På utsiden skal bryteren merkes med triangelmerke for formålet. Bensinpumpen skal stoppe med motor selv om tenningen er på.

RCH 12 Tauekrok, avgassystem

To tauekroker skal finnes, en foran og en bak, som ikke stikker utenfor karosseriets begrensning.

Kroken skal være lett tilgjengelig for bergingsmannskap og være malt i en avvikende farge. Dessuten en pil som peker på kroken. Krokens hull skal være minst 60 mm.

Avgassrøret skal munne ut rett bakover men ikke lengre enn bilens bakre begrensning.

Støynivå fra eksos maks 95 db ved kjøring i Sverige. I Norge er maks støynivå 100 db.

RCH 13 Kjølesystem

Kjølerens kapasitet og plassering er fri, forutsatt at den ikke er plassert i kupeen. Luftkjølte motorer får ikke gjøres vannkjølte. Ekstra kjølevifter kan monteres. Kjølevannsledninger av metall kan dras gjennom fremre og bakre torpedovegg. Dersom ledningene dras gjennom kuperommet skal disse være isolerte og kan ikke være plassert høyere enn dørstreverens laveste punkt i døråpningen. Disse kan heller ikke være skjøtet i kupe.

RCH 14 Hjul, spacers og dekk

Hjul kan være maksimum 15”. Det komplette hjulet skal alltid kunne innføres i en U-formet mal med 250 mm bredde. Måling skal gjøres på ubelastet del av hjulet.

Spacers kan være maksimum 25 mm per hjul. Boltede spacere anses som felg.

RCH 14.1  Tillatte dekk

INDY SPORT TR41

Vid vått underlag: INDY SPORT TR41 samt TR31, skjært i henhold til bildet til høyre.

Bredde og dybde på skjæringen skal være det samme som originalmønster

RCH 15 Hjuloppheng

Den homologerte typen av hjuloppheng skal beholdes. Det er tillatt å gjøre forsterkninger på chassiset, endre eller legge til innfestningspunkter samt endre eller tillegge stag og ledd i hjulopphenget. Fjærer og støtdempere er fritt, men skal innfestes i sine originalfester. Ingen støtdemper med eksterne gassbeholder, eller justerbare, får anvendes. Krengingshemmer er tillatt og tykkelse kan endres eller montere dobbelt originalt. Akselavstand skal beholdes som original, dette gjelder også akslingenes plassering. Uniball, plast eller teflonforinger er tillatt å bruke i alle ledd i for- og bakstilling.

Det er tillatt å bytte forstilling med nyere til og med 1974-års modell, ikke merkesbundet.

Benyttes det forstilling fra et annet bilmerke skal det finnes dokumentasjon på at denne er tidsriktig.

RCH 15.1  Styreinnretning

Original rattaksel/stamme fra bil til og med 1980-års modell kan anvendes, ikke servo. Styreledd kan byttes til uniball.

Fast rattstamme på eldre biler kan byttes til mer moderne med sikkerhetsfunksjon. Ved bytte skal hele den nye enheten komme fra samme bil.

RCH 16 Drivstoff, tank og ledninger

Drivstoff skal være av kommersiell type som distribueres av bensinstasjoner i landet. Drivstofftanken kan være maksimum 20 liter volum, sikkerhetstank anbefales. Tank skal plasseres utenfor kuperommet og minst 30 cm fra karosserisiden. Drivstoffledninger får ikke være skjøtet dersom de går gjennom kuperommet.

RCH 17 Transmisjon, sluttutveksling og differensial

Sluttutveksling, bakaksel og drivaksler er fritt, også mellom bilmerker, til og med 1980-års modell, dog skal systemet for bilmodellen beholdes.

Differensial/sperre av lamelltype kan monteres.

RCH 18 Sikkerhet (stol, seler, bur og personlig utstyr)

Skal følge dagens bestemmelser i henhold til teknisk reglement for Supernasjonal. Unntatt fra dette er §309 art. 5.1 pkt. 3. I historisk er det påbudt med kryss i hovedbøylen.

RCH 19 Motor

Opprinnelig motorblokk, til bilmerket (Saab, Volvo, Opel, Ford, VW med flere) til og med 1974-års modell kan brukes. Sylindervolum er fritt opp til 2200 cc og oppnås gjennom endring av sylinderdiameter og/eller slaglengde. Sylinderforinger er fri. Med foring menes den metallsylinder, hvor innside stempel rører seg. Denne delen skal være en separat komponent, som kan passe i blokken. Bryterløst tenningssystem kan monteres, dog ikke programmerbart. I biler som har motor med veivhus og sylindrer som delte komponenter, regnes det som motorblokk når disse sammensettes til en enhet. Toppen kan modifiseres fritt, uten tillegg av materiale. Kun 2-ventils-teknikk kan brukes.

RCH 20 Forgassere

Weber, Solex, Dellorto eller likeverdige fra tiden frem til og med 1974, også ny-produserte kan brukes. Også original innsprut kan benyttes. Ingen motorsykkelforgassere kan brukes.

RCH 21 Overlading av motor

Overlading er tillatt med omregning motorvolum x 1,4 = volum

RCH 22 Girkasse

Girkasse som er serieprodusert av bilfabrikker t.o.m. 1980 års modell, ikke merkesbundet, kan brukes. Manuell girkasse skal ha H-mønster. Kassen kan dreves om, også ny-produsert drevsats kan anvendes (ikke rettskåren eller dogbox). Girkassetunell kan modifiseres til nyere girkasse dersom det er nødvendig. Kun punktendringer for at kasse og girspak skal få plass. Originaltunellen kan aldri erstattes.

RCH 23 Minimumsvekter

 

Biler opp til og med

 

 

1000 cc

 

 

685 kg

1150 cc 710 kg
1300 cc 735 kg
1600 cc 775 kg
2000 cc 835 kg
2200 cc 900 kg

 

Bilen skal veies inklusive fører, med komplett personlig utstyr. Ballast, som er nødvendig for å oppnå minimumsvekten, skal festes godt til gulvet på passasjerplassen. Annen ballast er forbudt. All overdimensjonering av komponenter, som kan betraktes som ballast er forbudt.

All tele- og radiokontakt med føreren er forbudt.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.