Reglement for Norgescup Rally 2019

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rally-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres norgescup i rally. Cupen arrangeres i to klasser.

2. Deltakere

Cupen er åpen for deltakere som innehar norsk rallylisens. Gyldig førerkort skal fremlegges dersom det for klassen ikke er unntak.

3. Bedømmelse

Cupen gjennomføres etter poengberegning. Cupmester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin NC-klasse.

4. Klasseinndeling

Klasse 7:         Gruppe H, C-førere/kartleser (klasse 10 – 12 iht. spesialreglement)
Klasse 8:         Førere/kartleser i Volvo original (klasse 17 iht. spesialreglement)

5. Antall startende

Dersom deltakelser i et løp er så stor at det er nødvendig med en begrensning av deltakertallet gjelder følgende:
a) A-førere, B-førere, C-førere (i samme rekkefølge).

Hvis deltakerbegrensning kan bli aktuelt, må dette angis i tilleggsreglene. Ved begrensning innen klassen, er påmeldingsdato avgjørende. Dog kan man prioritere slik at ingen klasser får færre enn 10 deltakere.

6. Poengberegning

Poeng beregnes etter følgende skalaer:
(Som startende regnes kun de som er berettiget til å få poeng; jf. pkt 2).
a)

Antall startende

i klassen

 

Poeng:

                 
1 3        
2 4 3        
3 5 4 3        
4 6 5 4 3        
5 8 6 5 4 3        
6 eller flere 10 8 6 5 4 3 2 1  
Plassering i klassen: 1 2 3 4 5 6 7 8    

 

b)  20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1.
Poeng etter skala a) utregnes ifølge klassevise resultatlister i henhold til rallyreglementet.
Poeng etter skala b) deles ut til de 10 beste på total resultatliste for norgescupklassen.
Poengberegning foretas av NBF. I tilfelle to eller flere har samme plassering i et løp, deles summen av poeng. I tilfelle flere deltakere har samme poengsum etter at alle tellende løp er kjørt, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av poeng oppnådd på totallistene. Er det fortsatt likhet, er plasseringen i siste løp (evt. nest siste osv.) avgjørende. Dersom et NC-løp ikke avholdes i sin helhet etter tilleggsreglene, skal NBF vurdere hvorvidt løpets NC-status kan opprettholdes.

Norgescupløp for norgescupklassene  7 og 8: (6 av løpene er tellende).

05.01NMK Nore og UvdalSmådølsprinten
19.01NMK Modum og SigdalSigdalsrally
26.01KNA KongsvingerKNA Rally Finnskog
02.02NMK HadelandRally Hadeland
09.02KAK
Vinter Sprinten
16.02KNA KongsbergFlesberg Rallysprint
23.02NMK Nore og UvdalNumedalsrally
06.04KAKVårsleppet
27.04NMK HurumHurumsprinten
04.05KAKRally Sørland
25.05NMK Gardermoen / NMK HadelandGardermosprinten
01.06NMK Aurskog HølandAurskog Høland Rally
22.06KAKSørlandssprinten
24.08KNA Aust AgderSommerrally Grimstad
??.??KNA HaldenHalden Sprintrally
31.08Asker & Bærum MotorsportRevetalsprinten
07.09Nord Østerdal MotorsportRally Tron
21.09NMK HamarRally Hedemarken
05.10KNA SokndalRally Sokndal
13.10KAKMjåvannsprinten

7. Premiering

De tre beste lag i hver NC-klasse tildeles NBFs Norgescupmedaljer. For at kartleser kan tildeles medalje må vedkommende ha deltatt med samme fører i minst fire tellende løp.

8. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte for behandling av den enkelte konkurranses jury.
Når det gjelder poengberegning foretas den som beskrevet i pkt.6 av NBF. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester og appeller er avgjort. Det kan ikke nedlegges protest på NBFs poengberegning. Dog er det anledning til å nedlegge appell mot beregningen (jfr. Generelle bestemmelser Art. 15).

9. Jury

NBF oppnevner leder for juryen, og sikkerhetskontrollør.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.