Reglement for Norgesmesterskap Rally 2019

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Rally-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres Norgesmesterskap (NM) i rally. Mesterskapet arrangeres i fire klasser. Et NM-løp skal ha minimum 75 km spesialstrekninger. Arrangører av NM-løp bør ha gjennomført ett tilfredsstillende rallyarrangement i løpet av de to siste årene før NM-tildeling.

2. Deltakere

Mesterskapet er åpent for deltakere som innehar norsk rallylisens.  Gyldig førerkort skal fremlegges dersom det for klassen ikke er unntak.

3. Bedømmelse

NM gjennomføres etter poengberegning. Mester blir den som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse.

4. Klasseinndeling

Klasse 1: Førere/Kartlesere med biler i gruppe N og R (ikke R4) som ikke inngår i NM-klasse 2 (S2000 Rally, RRC og R5).

Klasse 2:
Førere/Kartlesere med biler i gruppe A eller N med to-hjulstrekk, uten overladning og med motorvolum maks. 2000 cm3. Kit-car biler med motorvolum over 1600 cm3 tillates ikke. Førere med biler i gruppe R med to-hjulstrekk med unntak av R3D.

Klasse 3: Førere/Kartlesere med biler i klassene 13 iht. spesialreglement.

Klasse 4: Førere/Kartlesere med biler i gruppe H (Poeng gis i klassene 10 – 12 iht. spesialreglement).

 

5. Antall startende

Dersom det er nødvendig med en begrensning av deltakerantallet, prioriteres deltakerne som følger:

a)         Forrige års norgesmestre
b)        Førere med NM-poeng
c)         FIA-seedede førere
d)        Nasjonalt seedede førere
e)         A-førere, B-førere, C-førere (i samme rekkefølge).

Hvis deltakerbegrensning kan bli aktuelt, må dette angis i tilleggsreglene. Ved begrensning innen den (de) siste kategori(er) er påmeldingsdato avgjørende. Dog kan man prioritere slik at ingen klasser får mindre enn 10 deltakere.

6. Poengberegning

Poengene beregnes etter følgende skala:
(Som startende regnes kun de som er berettiget til å få poeng; jf. pkt 2).

a)

Antall startende

i klassen

 

Poeng:

1   3
2   4 3
3   5 4 3
4   6 5 4 3
5   8 6  5 4  3
6 eller flere  10 8 6  5 4 3 2 1
Plassering i klassen: 1 2 3 4 5 6 7 8    

 

b) 20 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2 – 1.
Poeng etter skala a) utregnes fra klassevise resultatlister i berørte volumklasser.

Poeng etter skala b) deles ut til de 10 beste på total resultatliste for NM-klassen.

NB: Deltakere som ikke kvalifiserer til NM-poeng skal skilles fra øvrige deltagere i berørte klasser før poengberegning.

Poengberegningen foretas av NBF. I tilfelle to eller flere deltakere får samme plassering i et løp, deles summen av poengene. I tilfelle flere deltakere har samme poengsum etter at alle tellende løp er kjørt, avgjøres rekkefølgen på grunnlag av poeng oppnådd på NM-klassens totallister i deltakerens tellende løp.
Er det fortsatt likhet, er plasseringen i siste løp (evt. nest siste osv.) avgjørende. Dersom et NM-løp ikke avholdes i sin helhet etter tilleggsreglene, skal NBF vurdere hvorvidt løpets NM-status kan opprettholdes.

NM-løpene

19.1:  Sigdalsrally                                                                4.5:  Rally Sørland

2.2:  Rally Hadeland                                                           1.6:  Aurskog Høland Rally

23.2:  Numedalsrally                                                          21.9: Rally Hedmarken

Alle avviklede løp teller

7. Arrangørbestemmelser

Det kreves at NM-arrangører skal:
–          benytte elektronisk tidtaking med minimum 1/10 dels nøyaktighet og fotoceller eller tilsvarende.
–          ha pressetjeneste i regi av kvalifisert pressesjef
–          ha kvalifisert og lett identifiserbar kontaktperson for deltakerne.
–          ha kvalifisert personell til å lede teknisk kontroll
–          ha kvalifisert personell samt egnede lokaler og utstyr for å kunne gjennomføre teknisk etterkontroll
–          ha egen utregnesjef
–          benytte NBFs standard for tidbok
–          gjennomføre bensinfylling i henhold til spesialreglement
–          tilby arrangørnoter
–          gjennomføre minimum to gjennomkjøringer for note-produksjon/-kontroll

8. Mesterskapspremier

Den fører/kartleser som kåres som mestere i den enkelte klasse tildeles NBFs gullmedalje. Andremann tildeles sølvmedalje og tredjemann bronsemedalje. For at kartleser kan tildeles medalje må vedkommende ha deltatt med samme fører i minst fire tellende løp.
Det utdeles ikke medaljer ved færre enn 10 deltakere i hver NM-klasse.

9. Protester og appeller

Protester leveres på vanlig måte for behandling av den enkelte konkurranses jury.

Når det gjelder poengberegning foretas den som beskrevet i pkt.6 av NBF. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester og appeller er avgjort. Det kan ikke nedlegges protest på NBFs poengberegning. Dog er det anledning til å nedlegge appell mot beregningen (jfr. Generelle bestemmelser Art. 15).

10. Jury

NBF oppnevner leder for juryen, et av de øvrige medlemmene samt sikkerhetskontrollør.
NBF kan oppnevne forbundstekniker.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.