§ 920 Teknisk reglement Terrengtouring 2019

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Terrengtouring-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Krav til registrerte og uregistrerte kjøretøy i original utførelse:

Tillatte kjøretøyer:
Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil.
Registrert kjøretøyet skal være forsikret.
Biler som er godkjent på vei, er også godkjent i TerrengTouring bare de tilfredsstiller sikkerhetskravene med veltestruktur, høy rygg og sikkerhetsbelter. Biler som ikke har krav på periodisk kjøretøykontroll skal være i overenstemmelser med tidligere vognkort /homologering. Bilen skal være i original utførelse eller dokumentert ombygd. Dokumentasjons ansvaret ligger hos fører.

1. Chassis

1.1 Ramme, bærende konstruksjoner

Ingen endring av bærende konstruksjoner tillates.

2 Hjulsystem

2.1 Dekk

Valgfri bruk av dekktype og dimensjon. Dekkene skal være klassifisert for bruk på person- eller lastebil og være godkjent for minst 80 km/t, seiping og mønsterskjæring tillates.  Piggdekk og kjetting kan benyttes i det tidsrom de tillates brukt på offentlig vei.

2.2 Felger

Valgfritt.

2.3 Fjærer/hjuloppheng

Eventuelle krengningsdempere og/eller stabilisatorstag kan demonteres.
Heving inntil 3 tommer er tillatt

2.4 Støtdempere

Valgfritt.

3. Drivverk

3.1 Motor

Riktig fungerende returfjær skal finnes på forgasser/spjeld hus.

3.2 Drivstoffsystem

Drivstoffrør og -slanger skal være klamret og godt beskyttet mot skader.

3.3 Kjøleanlegg

Radiator skal være plassert som originalt for kjøretøyet.

3.4 Eksosanlegg

Fritt under forutsetning av at vegtrafikklovens krav oppfylles.

3.5 Elektrisk anlegg

Batteriet skal være sikkert fastmontert og det skal være beskyttelse over batteripolene. Elektriske kabler og ledninger skal være godt klamret.

3.6 Kraftoverføring

Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og skal ikke kunne startes i gir. 

4. Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

Fotbrems skal effektivt påvirke alle hjul.

4.2 Parkeringsbrems

Godt fungerende parkeringsbrems eller sperrer skal finnes.

4.3. Bremserør

Bremserør og –slanger skal være beskyttet og godt klamret. 

5. Styresystem

Servostyring og styredemper tillates byttet eller ettermontert. Ratt og rattstamme tillates byttet.  Stoppanordning for styreutslag kan justeres eller demonteres, styrestag/endeledd kan modifiseres. Ellers tillates ingen endringer.

6. Karosseri

Støtfangere tillates modifisert eller erstattet.  Karosserideler tillates erstattet med likeverdige deler i stål, aluminium eller glassfiber.

6.1 Gulv

Hull for girspak tillates endret ved bytte av girkasse.

6.2 Stoler

Stolene skal ha høy rygg og være sikkert fastmontert.  Dersom stolen er montert på glideskinner, skal begge skinner ha sikring som forhindrer forskyvning av stolen.

6.3 Veltebøyle

Kjøretøy uten tak av metall må ha original tak /velte struktur som beskytter fører og evt. Passasjer. Minimum kraftig stålkonstruksjon godkjent på vei.
Biler uten slik tak /velte struktur må ha bøyle innmontert.
Bøylen skal da være i stålrør iht. §304 11.3 i dimensjon 45×2,5 eller 50×2 og bestå av minimum en tverrgående hovedbøyle og 2 bakoverstrevere.

6.4 Sikkerhetsbelte

Under løp: Minimum 3-punkt sikkerhetsbelte skal benyttes av fører og passasjer i forsetene og ingen passasjerer i baksete.
Under trening: minimum 3- punkt sikkerhetsbelte skal benyttes i forsetene. I baksetene skal man bruke 2 punkt eller 3 punkt sele.

7. Lys

Fritt

8. Instrumentering

Fritt

9. Annet

9.1 Tauekroker

Skal finnes foran og bak på kjøretøyet.

 9.2 Vekt

Kjøretøyets egenvekt skal være mellom 600 kg. og 3500 kg.

Krav til ombygde uregistrerte kjøretøy:

Tillatte kjøretøy
Kjøretøyet skal ha 2 hjulaksler og drift på alle hjul.  Kjøretøyets karosseri skal kunne identifiseres med serieprodusert person-, vare- eller lastebil.  Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller påbygg tilsvarende aktuell modell fra opprinnelig produsent.
Alt utstyr som medbringes i bilen skal være forsvarlig sikret og fastspent. Bilen må tilfredsstille sikkerhetskrav iht.§ 922 klasse 2 standard bil. Punkt 6.4 stol, 6.5 veltebur, og 6.6 sikkerhetssele.

1. Chassis, bærende konstruksjon

Se § 922 punkt 1.1

2. Hjulsystem

2.1 Dekk

Valgfri bruk av dekktype og dimensjon.

2.2 Felger

Valgfritt.

2.3 Fjærer

Det er tillatt å endre fra bladkjær til spiralfjær og det er tillat å heve fjærene inntil 5 tommer.

2.4 Støtdempere

Det er tillatt å montere luftdempere. Det er tillatt å benytte støtdempere fra annen biltype under forutsetning av at original innfestning benyttes. 

3. Drivverk

3.1 Motor

Det er tillatt å skifte motor til annen type å merke under forutsetning av at motoren passer i originalt motorrom. Motoreffekt og bremseeffekt skal høre sammen.

3.2 Drivstoffsystem

Det er tillatt å montere uoriginal bensintank i bilens bagasjerom eller på plan. Denne skal monteres forsvarlig med minimum 4M8 bolter til karosseri/chassis med skiver under på minimum 60cm2. Uoriginal bensintank skal kunne inneholde maks 20 liter drivstoff. Tanken skal ha roll-over ventil og lufting med ventil. Om bagasjerommet ikke er adskilt fra føreren må tanken monteres i en vesketett kasse. Bensinrør skal være klamret og godt beskyttet mot skader. Det er ikke tillatt med bensinslanger i kupe.

3.3 Kjøleanlegg

Størrelse og type på radiator og ekspansjonstank er fritt. Radiator kan plasseres i motorrom eller bagasjerom/plan. Radiatoren kan ikke plasseres i kupe. Alle slanger og rør skal være av god kvalitet, rør som trekkes gjennom førerrommet må være tildekket og uten skjøter.

 3.4 Eksosanlegg

Fritt, under forutsetning av at støynivået ikke overstiger 100 dbA.

3.5 Elektrisk anlegg

Batteriet skal være sikkert fastmontert og det skal være beskyttelse over batteripolene. Kun gelebatteri kan monteres i førerrom. Elektriske kabler og ledninger skal være godt klamret.

 3.6 Kraftoverføring

Kjøretøy med automatgir skal ha startsperre og skal ikke kunne startes i gir.

4. Bremsesystem

4.1 Driftsbrems

Bremser skal tilpasses motoreffekt.

4.2 Parkeringsbrems

Godt fungerende parkeringsbrems eller sperrer skal finnes.

4.3. Bremserør

Bremserør og –slanger skal være beskyttet og godt klamret.

 

5. Styresystem

Ordinær styring av kjøretøyet skal skje ved bruk av ratt plassert foran føreren, styringen skal være vel dimensjonert og gi sikker styring av kjøretøyet.

Fjerning av stabilisatorstad og justering av utslag på styrestad er tillatt. Ettermontering av servo er tillatt.

6. Karosseri

6.1 Karosseri

Det er tillatt å heve karosseri inntil 5 tommer, det er tillatt å lokalt modifisere hjulbuer for å få plass til større hjul. Karosseriet skal ha umiddelbar gjenkjenningsverdi med serieprodusert kjøretøy og være sikkert festet til chassiset.

Over midjehøyde (ned kant av vinduer) tillates fri modifisering av karosseriet, eventuelle skarpe kanter / hjørner må tildekkes/fjernes. Dørtrekk tillates fjernet, men skal da erstattes med plate i metall. Karosserideler kan erstattes med tilsvarende deler produsert i stål, aluminium eller glassfiber. Deksel over motorrom (panser) skal finnes. Eventuelt luftinntak over panser skal være skjermet mot fører. Minimum skal karosseri gå fra fremkant til bakkant bakhjul.

6.2 Stoler

Se § 922 6.4

 6.3 Gulv

Heldekkende gulv plate av min 2 mm aluminium eller 1 mm stål skal finnes i førerrommet, dersom karosseriet ikke har original stålgulv.

6.4 Veltebøyle

Se § 922 6.5

6.5 Sikkerhetsbelte

Se § 922 6.6 

7. Lys

Valgfritt.

8. Instrumentering

Valgfritt.

9. Annet

9.1 Tauekroker

Skal finnes foran og bak på kjøretøyet.

9.2 Vekt

Kjøretøyets egenvekt skal være mellom 600 kg. og 3500 kg.