Reglement for Norgesmesterskap i Karting 2019

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Karting-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt Norgesmesterskap (NM) for førere i Formel-K. I tillegg til bestemmelsene i NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående reglement.

2. Deltakere

Mesterskapet er åpen for førere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i. (debutantlisens godkjennes ikke). Førere som deltar i mesterskapet har kun anledning til å starte i en klasse. De har heller ikke anledning til å starte i andre klasser eller heat, selv om disse ikke inngår i mesterskapet.

2.1

En arrangør av en nasjonal konkurranse kan tillate utenlandske deltakere dersom dette er godkjent av NBF men disse kan ikke ta poeng i norske mesterskap og cuper.  Utenlandske deltakere skal ha starttillatelse fra eget forbund. Utenlandske deltakere kan heller ikke telles med ved beregning av poeng. Se for øvrig Generelle Bestemmelser 2.2.3

2.2

Det må være minimum 10 deltakere med Norsk lisens som er godkjent for start, for at konkurransen skal telle som NM.

3. Klasser

  • Det arrangeres NM i følgende klasser:
  • Junior 125
  • OK Junior
  • OK
  • KZ2
  • Rotax
  • X30
  • RoK

4.NM-løp

28.-30. Juni             NMK Andebu

5.Organisering/Avvikling

NM avvikles over 1-en  konkurranse.

5.1 Dekk

Alle dekk skal skannes ved teknisk kontroll. Det kan benyttes totalt 2 sett slicks og 2 sett regndekk i hver konkurranse. Det utdeles 1-ett sett med slicks, gratis, til alle deltakere i NM klasser. 1 sett dekk består av 4 dekk til sammen, 2 fordekk og 2 bakdekk

5.2 Bensin

Distribusjon av bensin skal beskrives i løpets tilleggsregler.

6. Organisering av konkurransen

6.1 Trening

Obligatorisk trening fredag. Det må gjennomføres minimum 1 ett.- treningsheat. Transponder skal være montert og i funksjon under all trening. Deltakere som ikke får registrert tid vil bli vist teknisk svart flagg.

6.2 Tidkjøring

Kvalifisering ved tidkjøring skal være 1×10 minutter, ellers iht.§ 750 pkt.3, med unntak av pkt 3A (Nasjonalt Konkurransereglement for Formel-K).

 6.3 Innledende heat

Hver deltaker kjører 3 innledende heat. Resultatet fra tidkjøringen danner grunnlaget for startposisjonen i alle innledende heat. Innledende heat skal kjøres over en distanse på min. 10 km.

Det gis poeng etter følgende skala i hvert innledende heat:

1.plass 0 p., 2.plass 2 p., 3.plass 3 p., 4.plass 4 p., 5.plass 5 p. osv. Utelukkelse gir høyeste plass-siffer + 3 p.

Førere som ikke stiller til start får høyeste plass-siffer + 1 p. Antall deltakere i et heat er lik det antall som er godkjent av teknisk kontroll og innsjekk. For deltakere som kjører etter løpsopplegget nevnt under pkt. 6.6, gis poeng etter antall startende i heatet + 1 p.

6.4 Finaler

Prefinale:

Sammenlagt poengsum etter de 3 innledende heatene danner grunnlaget for startposisjonen. Ved poenglikhet går den foran som satte best tid under tidkjøringen. Finale1 skal kjøres over en distanse på minimum 15 km.

Finale 

Resultatet av prefinale danner grunnlaget for startposisjonen i finalen, hvor vinneren av prefinalen får startspor 1 osv. Finalen skal kjøres over en distanse på minimum 20 km.

6.5 Startoppstilling

Det enkelte løps tilleggsregler definerer startoppstillingen i startgården.

6.6 Startsignal

Start skal skje ved bruk av lys i hht til CIK-FIA GENERAL PRESCRIPTIONS 2.20a.

Tilleggsreglene skal definere startmetoden.

6.7 Teknisk kontroll

Teknisk kontroll gjennomføres i henhold til § 711.

6.9 Parc Fermè

Alle finalekartene er underlagt bestemmelsen om Parc Fermé. Generelle bestemmelser Art. 2.4 Kartene får ikke forlate Parc Fermé før protestfristen har utløpt og løpets juryleder har gitt beskjed om det.

7. Premiering

1/3 av de startende i finalen skal premieres i hver klasse.

Etter siste konkurransen skal det i tillegg til vanlig premiering deles ut «laurbærkrans» til de uoffisielle Norgesmesterne. Denne bekostes av NBF etter avtale med arrangør. Tilleggsreglene skal inneholde opplysninger om all premiering. Under NBF’s årlige premieutdeling vil de tre beste, tildeles NBFs Norgesmester medaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse

8. Protester og appeller

Protester behandles etter Punkt 13 i Generelle bestemmelser. Appeller behandles etter Punkt 15 i Generelle bestemmelser.

9. Offisielle funksjonærer

NBF oppnevner juryleder og et av de øvrige jurymedlemmene.
Løpsleder, teknisk sjef og sekretær skal være autorisert og inneha funksjonærlisens fra NBF.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.