§ 633 Reglement for Norgesmesterskap Street Legal (2019)

§633 NM Street Legal

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

1. Kriterier

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap for street legal førere.
For å kåre en mesterskapsvinner, må det være gjennomført minst ett stevne med fullført eliminering.

Mesterskapet arrangeres i henhold til bestemmelsene i ISR, NSR, Spesialbestemmelser for street legal, den enkelte konkurranses tilleggsregler og reglene for norgesmesterskap i street legal. Street legal kjøres over en distanse på 1/8 mile (201.17 meter).

2. Deltagere

Mesterskapet er åpent for førere som innehar gyldig norsk dragrace førerlisen og førerlisens for street legal engangs eller helårslisens.

3. Klasser

Det konkurreres i 2 klasser:

Dial inn ET 7:70. Fult tre (500)

Heads Up ET 7:70. Pro tre (500)

Det kreves minimum 8 kvalifiserte deltagere for at det gis NM poeng. Stiger etter §631 pkt 9, Haltende eller Full

4. Bedømmelse

Det kjøres sportsmansstige i Dial inn klassen. Det kjøres Pro stige i heads up klassen.  3. plass tildeles etter poeng.

Dial inn klassen kvalifiserer etter reaksjonstid. Eliminering med handicap start.

Heads up klassen kvalifiserer etter best tid mot klasseindeks (ET 7:70) Eliminering med Heads up start.

Se forøvrig relevante punkt i §631 og §619

5. Tellende løp

Arrangører kan søke om NM status på Street Legal stevner innen 1. oktober 2018. Søknader etter den tid vil ikke bli behandlet. Liste over løp med NM status vil komme på bilsport.no.  NBF har anledning til å oppnevne tilleggsløp og stryke oppsatte løp.

6. Poengtildeling

En fører regnes som deltager når papir- og teknisk kontroll er godkjent. Det tildeles 10 poeng for gjennomført og godkjent teknisk. Det må gjennomføres minst ett godkjent drag for å kunne tildeles kvalifiseringspoeng. Det tildeles poeng for den endelige kvalifiseringslisten til de 8 beste etter følgende skala i all grupper:

Deltagere som blir diskvalifisert skal ha alle sine poeng fra stevnet strøket.
Kvalifiseringsposisjon 1= 10 poeng              Kvalifiseringsposisjon 5=   5 poeng
Kvalifiseringsposisjon 2=   8 poeng              Kvalifiseringsposisjon 6=   4 poeng
Kvalifiseringsposisjon 3=   7 poeng              Kvalifiseringsposisjon 7=   3 poeng
Kvalifiseringsposisjon 4=   6 poeng              Kvalifiseringsposisjon 8=   2 poeng
Dersom elimineringsstigen inneholder flere enn 8 biler, gis 1 poeng til øvrige kvalifiserte deltakere.
Par-vinnere i elimineringen tildeles 10 poeng pr. runde.

Dersom NM avgjøres på kun ett stevne tildeles Gull, Sølv og Bronse slik deltagerene kommer ut av stigen, og deretter i henhold til poeng. Ved diskvalifikasjon tapes alle poeng fra stevnet.

7. Premiering

Resultatet i elimineringen vil gi NM medalje, henholdsvis Gull, Sølv og Bronse, som utdeles på NBF årlige premieutdeling. Det er derfor serdeles viktig at stevnet juryleder får deltagerlister som inneholder navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

8. Protester og Appeller

Protester leveres på vanlig måte til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF ved RCS. Poengberegningen skjer først etter at eventuelle protester er avgjort, og det kan således ikke nedlegges protest på poengberegningen. Eventuell appell mot beregningen kan foretas som fastsatt i Generelle bestemmelser Art. 15.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.