§ 615 Arrangørbestemmelser for Junior Dragracing (2019)

Arrangementsreglement for junior dragracing
§ 615 JUNIOR DRAGRACING

I tillegg til det som er beskrevet for gruppen i de øvrige reglementene gjelder følgende:

1. Definisjon

Junior dragracing er en gruppe for 1/2 skala dragstere som konkurrerer over en distanse på maks. 1/8 mile (201 m). Bilen skal merkes med J/S og J/M etterfulgt av startnummer.
Dragsters eller Funny Cars i henhold §616 er tillatt.
Bilen må ha gyldig vognlisens.
Klassene J/S og J/M kan kjøres ved Street Legal.
Kjøring i depoet er forbudt!
Retur på offentlig vei er forbudt.

2. Krav til deltaker/ledsager

En fører kan delta i gruppen fra det året vedkommende fyller 8 år.
J/S: Det året vedkommende fyller 8 år.
J/M: Det året vedkommende fyller 12 år.
Det kreves obligatorisk ledsagerlisens for ledsager til utøvere under fylte 18 år. Som ledsagerlisens godkjennes alle personlige lisenser.
Det kreves at deltakeren er medlem av klubb tilsluttet NBF, har gjennomgått kurs og fått utstedt lisens.
Krav til deltagere og ledsagere er beskrevet i Generelle Bestemmelser art. 9.

3. Personlig sikkerhetsutstyr

Se Generelle tekniske bestemmelser §614.10.

4. Konkurransebestemmelser

ET er beregnet på 1/8 mile.
J/S: ET 12,90 eller saktere
J/M: ET 7,90 eller saktere, maks.140 km/t.

For J/S gjelder i tillegg følgende: Absolut breakout ET 12,70.
Ved kjøring raskere enn 12.70, vil deltakeren øyeblikkelig bli diskvalifisert fra resten av stevnet.

For J/M gjelder i tillegg følgene: Absolut breakout ET 7,70. Ved kjøring raskere enn ET 7.70 eller hastighet over 140,99 km/t, vil deltakeren øyeblikkelig bli diskvalifisert fra resten av stevnet.

Ved diskvalifikasjon skal deltageren miste alle poeng fra stevnet.

Klassene kan deles og kjøres separat.
Startnr. skal merkes i forhold til klassen. (J/S og J/M)
I baneslutt anbefales det at en startmotor forefinnes til starthjelp for retur.

Kvalifisering
Kvalifiseringslister settes opp etter best oppnådd reaksjonstid ved godkjent drag. Med godkjent drag menes passering av mållinjen for egen maskin før tidsanlegget går i timeout. Underkjøres absolut breakout er den føreren diskvalifisert fra resten av stevnet, og ikke kvalifisert for kjøring etter All-inn prinsipp.
Alle tider lik eller over klassens breakout er godkjent. Reaksjonstid sorteres etter lik og nærmest over 0,500, deretter nærmest under.

Eliminering
Arrangør bestemmer om pro-start eller handicap-start skal benyttes.
Ved Handicap-start kan føreren velge indeks mellom hver runde.
Startmetoden Deep-stage er tillatt.

5. Trening / rekrutteringsarbeid

Trening/rekrutteringsarbeid må skje i regi av NBF tilsluttet klubb/avdeling. Det må innhentes tillatelser og lisenser iht. reglement for dragracing.