Teknisk reglement Crosskart Xtreme 2019

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Crosskart-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

TILLEMPING AV TEKNISK REGLEMENT

Når du leser det tekniske reglementet skal du tenke på følgende:
Det som ikke er uttrykkelig angitt er forbudt.

Crosskart Xtrem er en singelseter bakhjulsdrevet bil i henhold til det tekniske reglementet nedenfor. Biler med firehjulstrekk og all form for overlading (turbo, kompressor m.m.) er forbudt. Kun mekanisk girkasse er tillatt.  Automatisk eller halvautomatisk girkasse er tillatt for funksjonshemmede.

CKX-T 0 GENERELT

NBF kan under pågående sesong gjøre endringer i reglene dersom det er nødvendig av sikkerhetsmessige eller andre årsaker.

CKX-T 0.1 Generelle bestemmelser

CKX-T 0.1.1 Generelt

Det foreligger alltid deltakerens ansvar å sørge for at løpsbil samsvarer med reglementet helt og holdent under hele arrangementet.

CKX-T 0.1.2 Dispensasjon fra regler

Arrangører, løpsledere, jury og teknisk kontrollør har ikke rett til å gi dispensasjon for å fravike gjeldende teknisk reglement. Dispensasjon kan kun være gitt skriftlig av Norges Bilsport Forbund.

CKX-T 0.2 Drivstoffbestemmelser

I Crosskart Xtrem skal vanlig pumpebensin eller Aspen 98+ benyttes. Maks 98 oktan er tillatt. Ingen bensintilsetning får benyttes

METANOL/E85
Metanol og E85 er ikke tillatt som drivstoff

CKX-T 0.3 Bestemmelser om støy

Lydnivået får ikke overstige 95 dB. (A). Lydmåling foretas under løp og trening langs banen, altså forbifartslyd. Måling skal skje på en del av banen der det er full akselerasjon, 10 meter vinkelrett fra senter av idealspor og maksimum 1,5 meter over banenivå. Lydmåler skal være av presisjonstype klasse 1 som oppfyller kravene i «International Elektro-technical Commissions», publication 651 («IEC») Måling skal utføres med lydnivåmåler i nivå «slow». Kalibreres før måling. Lyddemperen skal være skikkelig pakket med lydisolasjon, sjekk dette ofte. Husk at lyddemper uten lydwatt gir mindre effekt. Eksosanlegget må ikke stikke ut bak bakre begrensning av bilen. Det må være mest mulig beskyttet av ramme / karosseri slik at det ikke utgjør en utstikkende fare for konkurrentene.

Merk! Under spesielle omstendigheter kan arrangør kreve at lydnivå skal være under 100 dB. Dette skal da opplyses i tilleggsreglene og invitasjon.

CKX-T 0.4 Sikkerhetsbestemmelser

CKX-T 0.4.1 Sikkerhetsseler

CKX-T 0.4.1.1 Typer

Det er obligatorisk med minimum 5-punkt sikkerhetssele. Beltet skal være av FIA standard, men kan benyttes inntil 5 år etter gyldighetsdato. Ingen punkter skal ha samme festebolt. Festene skal være festet til chassis/hovedramme med minimum 8 mm bolter iht. § 304.8. Det er tillatt å rulle opp og stripse fast beltet rundt røret bak setet.

CKX-T 0.5 Teknisk på løp og tekniske kontroller

I henhold til NSR § 231

CKX-T 0.5.1 Teknisk kontroll

Dersom deler av rammen må byttes under pågående konkurranse må det gjøres under forutsetning av at teknisk sjef godkjenner og overvåker det.

CKX-T 0.6 Personlig sikkerhetsutstyr

Kjøreutstyr
Følgende kjøreutstyr er påbudt og må være i henhold til § 304

 1. Kjøredress
 2. Sko
 3. Sokker
 4. Hansker
 5. Balaklava
 6. FHR
 7. Hjelm
 8. Beskyttelsesbriller
 9. Sikkerhetsbelter

Kjøredress

Kjøredress skal være i henhold til en av følgende standarder:

FIA Standard 8856-2000
FIA 1986
SFI Standard SFI 3.2/5
EN 533-3, kun tillatt med FIA-godkjent undertøy
EN 531, kun tillatt med FIA-godkjent undertøy
SFI 3.2.1, kun tillatt med FIA-godkjent undertøy

Kjøredress skal være designet og sydd slik at de beskytter hele kroppen inkludert nakke, ankler og håndledd. Kjøredressen kan ikke være to-delt.

CIK-godkjent kjøredress er ikke tillatt.

Fører skal ha dressen på under teknisk inspeksjon.

Undertøy

Skal være FIA godkjent. Undertøy skal bestå av høyhalset, langermet trøy, lange benklær og sokker.

Sko Skal være av flammesikkert materiale og dekke hele foten inklusiv ankelen.

Hansker

Skal være av skinn eller flammehemmende materiale og uten perforeringer. De skal dekke hele håndleddet, og overlappe kjøredress, ellers fritt. Nomex anbefales.

Balaklava

Skal være FIA godkjent i flammehemmende materiale, dekke hele hodet, og være så lang at den kan stikkes på innsiden av kjøredressen eller undertøyet.

Hjelm

Hjelm med hakebeskyttelse er påbudt. Hjelm beregnet for FHR anbefales sammen med FHR av typen hybrid. Hjelm med visir må ha roll off.

Hjelmer bør være i henhold til følgende standarder:
Snell CMR2007/2016
Snell SA 2015
Snell K 2015

For hjelmer som ikke er i henhold til ovennevnte standarder gjelder følgende regler:

Ved bruk av FHR er vekten på hjelmen fri.
Uten FHR skal hjelmen ikke overskride følgende totalvekt:
Fører inntil 80kg 1350gram
Fører over 80kg 1500gram

FHR

FHR skal brukes både på trening og løp. FIA Standard 8858-2002 or 8858-2010 anbefales.

Eventuell FHR påmontert crosshjelm, skal være fagmessig utført. Fra 2020 skal fester for FHR-anker være levert fra fabrikant (dvs det er ikke tillatt å bore i hjelmer)

CKX-T 0.7 Startnummer

Startnummer skal være lokalisert på begge sider av haifinne på taket og godt synlig i front. Startnummeret skal ha hvite tall på svart bakgrunn. Haifinne skal være utført i plast og være 30 cm lang og 25 cm høy. Farge på haifinne skal være svart og startnummer i hvit skrift. Startnummer skal være 17 cm høyt og 2,5 cm bredt. Handicappede førere skal ha gul bakgrunn og startnummer i svart skrift.

Startnummer i serien skal være fra 1-999

Startnummer 1-9 er reservert for førere i NEZ i inneværende år. Startnummer må tas ut før 1. januar i kommende konkurranse år.

Norge og Sverige har felles startnummer-register.
Startnummer fås tildelt ved henvendelse til Håkan Persson på email: hakan.persson.1@hotmail.com eller på tlf: 0046 768012665.

CKX-T 0.9 Kommunikasjon

All trådløs kommunikasjon mellom fører og medhjelpere er forbudt. Dersom noen form for trådløs kommunikasjon benyttes under løpet skal føreren diskvalifiseres fra kjørte omganger.

CKX-T 1 RAMME.

CKX-T 1.1 Konstruksjon

Stålrør brukt i ramme skal ha følgende minimumsdimensjoner:
Runde: 30mm ytterdiameter, 2,0 mm godstykkelse.
Firkantrør/rektangulære, korteste siden min 30 mm, godstykkelse 2,0 mm.
Et diagonalstag eller rett rør med diameter 20 x 2 minimum kreves ved gulvet på den fremre delen.
Sikkerhetsbur er obligatorisk.

Rammen/buret skal bygges av kaldtrukne sømløse rør min 40 x 2 mm. Buret skal ikke a bruddgrense på under 350 N/mm2 og skal integreres i karosseriet med minimum 6 punkter og en diagonal. Dette skal gjøres i henhold til tegning AC001, AC002, AC003 og for diagonalen tegning AD004 skal det monteres et fast eller avtagbart rør (30 x 2 mm) mellom hovedbøylen og diagonalens nedre bakre del. Andre alternativer for diagonalen finnes på tegning AP001, AP002, AP003, AP004.
Det rødmarkerte røret på AP004 (40 x 2 mm) anses som integrert del av karosseriet og da kan ikke det blåmarkerte røret monteres. Innfestningspunktene for buret i karosseriet skal forsterkes. Det er forbudt å borre i buret.
Alle ekstra diagonale stag og ekstrarør skal være minimum 20 mm i diameter og 2 mm i materialtykkelse.
Et rør til sikkerhetsseleinnfestning kan fritt monteres bak stolen.

CKX-T 1.2 Gulv

Hele undersiden av karosseriet skal vara tett fra fronten til hovedbøylen, materialet skal være av stål minimum 1,0 mm eller aluminium minimum 2,0 mm.

CKX-T 1.3 Ytre langsgående beskyttelse

På begge sider mellom for og bakhjul skal det finnes et rør som hindrer at konkurrentenes hjul kan gå inn å hekte bakhjulene. Rørene skal bestå være en konstruksjon av stål 30mm rør-diameter x 2mm. Beskyttelsesrammen må være minst 20x2mm eller 25×1,5mm og sikres på alle festepunkt. Minimumslengde er 60 % av akselavstanden. Området mellom denne konstruksjonen og rammekonstruksjonen skal være dekket helt eller delvis for å hindre hekting. Konstruksjonen skal være i høyde med senter hjul hub +/- 50 mm. Åpne ender av rør skal tettes med samme material som rør.

 

CKX-T 1.4 Tak

Et tak av stålplate minimum 1,5 mm skal festes på oversiden av buret. Taket skal sveises inn med minimum 20 sveisepunkter. Hvert sveisepunkt skal være minimum 2 cm i lengde.
Avstand mellom hjelm og fører som sitter fastspent i sikkerhetsselen skal være på minimum 5 cm.
Hovedbøylen skal sikres med støtopptagende materiale nærmest hjelmen.

CKX-T 1.5 Tauekrok

Karten skal være utstyrt med en tauekrok foran og bak.

CKX-T 1.6 Beskyttelsesvegg

En enkel beskyttelsesplate av metall som skiller motor og kupé skal finnes. Denne skal kunne beskytte føreren fra varme væsker som kan komme fra motoren samt motoreksplosjon.

CKX-T 2 HJULSYSTEM

CKX-T 2.1 Dekk

Vinterløp
Dekk og felg er fritt, men må være i henhold til nasjonale tilleggsregler.
Piggdekk er fritt opp til 10 tommers bredde. Det tillates inntil 16 pigger per dm lengde. Piggene kan ha maksimalt 9 mm utstikk.

Under all annen løpsform gjelder:
Fram: Goldspeed gul merking 165/70-10 27n c9205 397 eller Goldspeed gul merking C-9211SD 165/70-10 27 N
Maxxis 165/70-10 27N c 9272.
Bak: Goldspeed gul merking 225/40-10 32n c 9203 397 eller Goldspeed gul merking C 9211 SD 225/40-10 32N
Maxxis 225/40-10 32N C9273
Kun felger av stål eller aluminium er tillatt..

Varming av dekk med eksterne enheter som varmerom/skap, varmelampe, varmebelte osv, er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt med påføring av enhver form for veske som bidrar til bedre eller dårligere feste. Enhver form for tiltak som hindrer dekkenes overflate å ha kontakt med bakken under transport til startplate er forbudt. Renspinning av dekk kan gjøres hvis det finnes egnet areal til dette i tilknytning til startplate og arrangørklubb tillater det.

Fram- og bakfelgenes dimensjon er 10” med maks 5-6” bredde fram og 8-10” bak.

CKX-T 2.2 Hjuloppheng

Hjuloppheng er fritt, ingen stive aksler foran eller bak. Bakaksel skal være to-delt.

CKX-T 2.3 Fjæring, støtdempning

Støtdemper er fritt, men alle typer av aktiv fjæring er forbudt. Maks en enhet/hjul. Demperen skal være av typen coilover med spiralfjører. Flere fjærer får stables oppå hverandre i en enhet. Støtdemperne får være maksimalt 3-veis justerbare. Definisjon av 3-veis innebærer følgende: høy- respektiv lavfart-justering av kompresjon respektiv returdemping. Hydraulisk gjennomslagsstopp er tillatt.
Det er ikke tillatt å koble sammen støtdempere med hverandre, støtdemperne skal virke hver for seg.
Det er ikke tillatt med elektronisk påvirkning / kontrollsystem.
Fjærene skal være i stål og får ikke være i komposittmateriale/titan.
Fjæring og støtdempere bør være konstruert så ikke bunnplaten treffer bakken.

CKX-T 3 DRIVSYSTEM

CKX-T 3.1 Motor

Godjente motorer:
4-takts, 4-sylindret og 600 cc eller 750 cc motor fra motorsykkel-produksjon, med unntak av motorer fra motorsykler som er nyere enn ett år gammel. Alle reparasjoner må utføres med deler fra den originale basismodellen eller kopier med samme spesifikasjonsnummer for motor, i henhold til fabrikantens manual. En slik manual skal være tilgjengelig ved teknisk kontroll.

Forandringer i mekaniske deler av motoren er ikke tillatt. Med mekaniske deler menes sylinder inkludert innsug og eksoskanaler som ikke kan fjernes fra sylinderhodet, motorblokk, veivaksel, stempelstag, stempler, svinghjul, kamaksler og kamdrev. Gear cut/ quickshift er forbudt.

All form for elektronikk som forhindrer hjulspinn er forbudt, inkludert enhver form for «launch control» og «traction control» systemer.
Innsugssystemet skal være original av samme fabrikat som motor. Luftfilter er fritt.
Maksimum turtall på motoren skal være det samme som originalmotor + 500 RPM.

 • Avgassgrenrøret får modifiseres eller byttes ut.
 • Tenning og innsprut/forgasser-system skal være originalt, el-system er fritt, kun original ECU, innsprut og koiler

Power Commander eller lignende moduler kan brukes for å justere/mappe bensin innsprøytningen.  Autotune kit som optimaliserer luft-drivstoff blandingen mens du kjører er tillatt.

Utgående kjededrev er fritt, men det er forbudt å forandre girkassen eller drevene i girkassene

Følgende endringer er også tillatt:

 • Forbedring av kjølesystem, inkludert vannpumpe, termostat, radiator, slanger og rør.
 • Forbedring av smøresystemet, oljekjøler, oljepumpe og bunnpanne.
 • Gearkutt/quickshift

Motoren skal være plassert bak stolen. Bilens eksosanlegg får ikke gå via kupéen.
Motoren skal ha oljeoppsamler på 0,5 liter eller originaldel og monteres i tilslutning til motoren. Hull for plomberingstråd skal være boret i minst 2 nærliggende skruer som forbinder topplokk med sylinder og minst 2 nærliggende skruer som forbinder sylinder med blokk. Diameter på hull skal være minimum 1mm.

CKX-T 3.2 Drivstoffsystem

Bensintanken skal ha et maksimalt volum på 12 liter. Tankens konstruksjon er fri. Det anbefales å montere sikkerhetstank. En separat lufteslange med enveisventil som går ut under gulvnivå skal finnes.

Tanken skal være sikkert montert og installeres utenfor kupeen. Ved montering bak hovedbøyle må en deformasjon av rammen på 4cm være mulig uten å skade tanken. Dersom dette ikke er mulig skal den beskyttes av en flerrørskonstruksjon med minimum diameter på 30 mm. Hvis avstanden til eksosanlegget er mindre enn 20cm skal det finnes en varmeisolerende plate mellom tank og eksos.

Om tanken ligger ved siden av føreren utenfor kupeen i såkalte pontonger, skal en væsketett skillevegg i metall finnes mellom kupeen og tanken. Bensinslanger skal være godt festet, og originaltilkobling anbefales.

CKX-T 3.3 Eksos

Eksosanlegg med lyddemper skal finnes.

CKX-T 3.4 Startsystem

Bilen skal kunne startes fra innsiden i kupeen med elektrisk startsystem.

CKX-T 3.5 Kjølesystem

Det er forbudt å montere radiator innenfor kupeen, eller foran kupeen, Det er tillatt å montere radiator(er) på sidene hvis disse skilles fra kupeen med en vanntett beskyttelse. Ingen del av kjølesystemet skal gå innom kupeen. Dette gjelder radiator, slanger, lokk, ekspansjonstank etc.) Luftinntak og scoop for å kjøle er tillatt på taket og på sidene av karosseriet.

CKX-T 3.6 Elektrisk system

Hovedstrømbryter skal være montert på venstre side og slik plassert at den enkelt kan nås fra utsiden. Vaier for å skru av denne fra utsiden er tillatt. Eventuelt batteri skal også kunne frakobles med denne bryteren. Doble stoppbrytere kan monteres. Bryteren(e) skal ikke være av fjærende type som går tilbake til startposisjon. Bryteren(e) skal merkes med en blå triangel, hvor sidene skal være 10 cm samt rødt gnistremerke og AV/PÅ. Triangelet skal plasseres på karosseriet og være godt synlig.

Batteriet skal være sikkert festet. Dersom dette er montert i kupeen skal det være av type tørrbatteri. Batteri kan være syrebasert men skal da sikres med vanntett beskyttelse.

CKX-T 3.7 Kraftoverføring

Kraftoverføringen er fri, men drivakslene/drivknutene skal ha felles innfesting. Differensial skal være stiv, type fast aksel. Revers er tillatt. Kraftoverføring fra motoren skal skje med kjede.

CKX-T 4 BREMSESYSTEM

Bremser som går på alle 4 hjulene er påbudt. Som bakbrems er et sentral-bremsesystem tillatt.
Bremsesystemet skal være av typen 2-krets og kontrolleres av én pedal. Dersom det oppstår noen form for lekkasje skal det fremdeles være bremsekraft på to hjul. En form for håndbrems skal finnes.

CKX-T 5 STYRESYSTEM

Styringen skal skje med ratt. Hurtigsystem/snap-off er påbudt.
Rattstammen er fri, men skal ha en sikkerhetsfunksjon med bevegelighet på minst 50 mm og inneholde minst et universalledd. Styringen skal gå på framhjulene.
Servostyring er forbudt. Styring med hjelp av kjede, kabler eller hydraulikk er forbudt.

CKX-T 6 KAROSSERI

CKX-T 6.1 Dekking av karosseri

Karosseri skal finnes og skal ikke ha skarpe kanter eller være konstruert slik at de kan skade konkurrentenes biler.
Karosseriets framdel skal dekke opp til nivå med rattets senter, sidene skal dekke og være minst 30 cm høye målt fra bunn av rammen. Materialet skal vøre minimum 0,5mm. Aerodynamiske innretninger er forbudt i fronten.
Avvisere/sprutbeskyttelse i fronten er kun tillatt dersom dette er integrert i karosseriet. Bakre vinge/spoiler er lov dersom denne er i ett plan samt ikke er bredere enn kjøretøyet og skal ligge mellom hovedbøyle og bilens bakre begrensingslinje.

CKX-T 6.2 Skjermer

Skjermer skal finnes på alle hjulene. Disse må dekke minst en tredjedel av hjulets omkrets, samt dekkets bredde. Uten fører ombord skal skjermene stikke ned minst 3 cm under hjulets senter. Ingen utstikkende eller skarpe deler er tillatt.

CKX-T 6.3 Førerstol

Stolen skal være FIA standard, men kan benyttes inntil 5 år etter gyldighetsdato.
Stolen skal være sikret med 4 festepunkter med bolter som er minimum 8mm. Minste tykkelse på stål som benyttes som stolfeste skal være minimum 3mm tykkelse. Materiale av aluminium er forbudt.
Festepunktene skal være sveiset eller skrudd i rammen over gulvet. Ingen festeanordning får sitte i gulvet. Hodestøtte skal være integrert i stolen. Festene skal ikke være konstruert så det kan justeres under kjøring.

CKX-T 6.4 Sikkerhetsseler

Se CKX – T 0.4.1

CKX-T 6.5 Front og sideåpninger

Frontåpningen skal dekkes med et nett. Masker i nettet skal være 10x10mm og maksimalt 25x25mm. Tråden skal ha en minste tykkelse på 2.0mm. Nettet kan være laget av stål.
Rute kan ikke brukes på vått føre med mindre vinduspussere og spyling blir brukt.
Frontåpningen kan dekkes med transparent plastikk. 2/3 del av åpning må ha fri sikt.

Nett skal installeres på sideåpningene på begge sider og skal dekke hele åpningen. Nettene må være fastmontert på den øvre delen av buret og være festet med en quick-release fra innsiden og utsiden på den nedre delen. Nettets masker skal ikke overstige 40x40mm og minste tykkelse på tråden er 3mm.

Det er også mulig å bruke følgende installasjoner:
En ramme med metallnett maks 60x60mm og trådtykkelse minst 2.0mm. Toppen av rammen festet med hengsler som er sveiset i rammen/buret.
Bunn av rammen skal ha en hurtigkoblingsanordning som er lett tilgjengelig både fra innsiden og utsiden.

Det er tillatt å montere vinyl eller polykarbonat på utsiden av nettet på sideåpningene.
Vinyl eller polykarbonat må være transparent slik at føreren er synlig.
Det er tillatt med reklame på sideåpningen. Denne kan ikke dekke mer enn 1/3 av åpningen. 2/3 må ha fri sikt.

CKX-T 7 KOMMUNIKASJON

CKX-T 7.1 Speiler, Belysning

To speiler er påbudt, ett speil på hver side.
Bilen skal ha følgende belysning bak:
Ett sentralt rødt lys av typen LED. Høyde eller diameter minimum 50mm. Dette skal være plassert mellom 800 og 1400 mm over bakken og alltid være tent. Røde bremselys plasseres symmetrisk på hver side av bilens midtlinje og skal være av typen LED. Minimum 50 mm diameter. Disse skal være plassert mellom 800 og 1400 mm over bakken. Bremselysene skal kun aktiveres av det hydrauliske bremsesystemet.
Disse 3 lampene skal plasseres slik at minst 2 er synlig bakfra i en vinkel på 30° på hver side av bakakselens senter, uavhengig av karosseriets form og aerodynamiske anretninger.

CKX-T 8 INSTRUMENTERING

CKX-T 8.1 Instrument, betjeningsanordning

Turteller, girindikator, temperaturmåler, etc er tillatt, men skal plasseres slik at ingen skarpe kanter kan gjøre skade.

Kamerafeste:
Kamerafestet inngår i den tekniske kontrollen.
Teknisk kontrollør avgjør om festet er sikkert montert.

CKX-T 9 ØVRIG

CKX-T 9.1 Minimumsvekt

Ballast: Vektelementer skal veie maksimum 10 kg pr enhet.
Maksimum 25 kg ballast er tillatt.

600 cc: vekt med fører minimum 400 kg.

750 cc: vekt med fører minimum 420 kg

CKX-T 9.2 Maksmål

Total lengde: 2600 mm uten eksosanlegg
Total bredd: 1600 mm
Høyde: ca 1400 mm

På toppen av bilen er det tillatt med ett luftinntak som stikker opp maksimalt 15 cm x takets bredde.
Sporvidde og akselavstand er fritt innenfor ovenstående maksbegrensninger.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.