Reglement for Norgesmesterskap Bakkeløp 2019 (rev. 12.01.2019)

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Bakkeløps-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål.

12.01.2019 Revidert pkt. 2.1

1. Innbydelse

Det arrangeres individuelt norgesmesterskap (NM) for førere i bakkeløp. I tillegg til bestemmelsene i ISR, NSR og den enkelte konkurranses tilleggsregler, arrangeres mesterskapet etter nedenstående regler.

2. Klasseinndeling

Det innbys til deltakelse i følgende klasser:
Klasse 1: Supernasjonal t.o.m. 1600 cm³
Klasse 2: Supernasjonal t.o.m. 2000 cm³
Klasse 3: Supernasjonal t.o.m. 2400 cm³
Klasse 4: Supernasjonal over 2400 cm³
Klasse 5: Rallybiler med tohjulstrekk
Klasse 6: Rallybiler gruppe A 4WD, Super Cars, gruppe N 4WD, RC div. 1 og WRC biler (inkl. biler med utgått homologering også biler utgått fra gr. B, tidligere Divisjon 2 biler i h.t. teknisk sikkerhets reglement inneværende år.)
Klasse 6 vil bli delt opp i to klasser, Rally og Rallycross, dersom det er minimum 8 biler i hver klasse.

For at klassene skal bli godkjent som NM klasse skal følgende være oppfylt:
Påmeldingsfrist settes til 10. april. Påmelding samt betaling av startavgift skal være arrangør i hende innen denne fristen.
Det må være minimum 8 deltagere i de enkelte klasser ved fristens utløp for at klassen har NM status ved gjeldende arrangement. Dette meddeles utøvere i en deltagermelding. Kun i tilfelle der det ikke oppnås NM status tilbakebetales startavgiften.

2.1 Dekk

Hjul skal være i henhold til de respektive klassers tekniske regelverk.
Tillatte dekk:
Klasse 1-4: slicks (skjæring er tillatt), FIA enhetsdekk for EM/VM samt støpte regndekk
Klasse 5: Dekk i henhold til klassingsliste for rally
Klasse 6: Dekk i henhold til klassingsliste for rally, Slicks (skjæring er tillatt), FIA enhetsdekk for EM/VM samt støpte regndekk
I klasse 1 – 4 tillates kun slicks eller støpte regnhjul.
På rallybiler i klasse 5 og 6 kan reservehjul og jekk med tilbehør demonteres forutsatt at bilens vekt er i henhold til teknisk reglement. Det er tillatt med slicks i klasse 6.

2.2 Rallybiler

Rallybiler skal være i henhold til gjeldende teknisk regelverk for rally og inneha kombinert vognlisens.

3. Deltakere

a)       Mesterskapet er åpent for deltagere med gyldig norsk lisens for klassen det deltas i samt profesjonelle deltagere fra nasjoner godkjent av FIA (jf. ISR 2.3.12).

b)      Deltagere som deltar i mesterskapet har kun anledning til å starte i en konkurranse (klasse) på hvert stevne, og har således ikke anledning til å starte i andre konkurranser (klasser) eller heat, selv om disse ikke teller med i mesterskapet.

c)       Hver deltager skal ha sitt etternavn på nedre halvdel av begge sideruter bak på løpsbilen.

d)      Ved ankomst skal deltageren personlig møte til administrativ innsjekk.

4. Mesterskapsløp

27.-28. april NMK Sør-Gudbrandsdal (2 løp)
Eventuelle endringer kunngjøres på www.bilsport.no

5. Organisasjon

a)  Alle former for trening med motoriserte kjøretøyer er forbudt i NM bakker de siste 8 dager før løpet arrangeres.

b)  Deltagerkontakt
Det skal av arrangøren være oppnevnt deltagerkontakt. Navn og telefonnummer til denne skal være oppgitt i løpets tilleggsregler, samt være oppslått på oppslagstavlen. Deltagerkontakten skal være et bindeledd mellom deltakere, arrangør og jury. Må ha god kunnskap om det gjeldende reglement og ikke ha noen andre funksjonæroppgaver under arrangementet.

6. Løpsavvikling

a)       Hver deltager forplikter seg til å ha besiktiget bakken før 1. omgang. Arrangør forplikter seg til å legge til rette for at slik besiktigelse kan skje.

b)      Alle deltagere kjører 3 omganger klassevis

c)       Startrekkefølgen i første omgang avgjøres ved trekking av arrangøren

d)       Startrekkefølgen i andre omgang kjøres etter resultat fra første omgang slik at best plasserte deltager kjører til slutt.

e)       Startrekkefølgen i tredje omgang kjøres etter best oppnådd tid uansett omgang i de to første omgangene, slik at den beste deltageren kjører til slutt.

f)       Raskeste tid i hver klasse uansett omgang vinner osv. Dersom to eller flere deltagere har samme tid, er nest beste tid, deretter tredje beste tid avgjørende for sluttresultatet. Er det fortsatt likhet skal plassen deles.

7. Tidtaking

Tidtakingen skal være med min. 1/100 sekunds nøyaktighet, og foretas elektronisk med uavhengig reserve tidtaking. Dersom tidtakingen foretas med transpondere skal den være med 1/1000 sekunds nøyaktighet.

8. Poengberegning

NM gjennomføres etter poengberegning. Mester blir således den som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse. Av de oppnevnte løp skal alle være tellende.
NM poeng deles ut etter følgende:

a)              Henholdsvis 3,2,1 poeng til første, andre og tredje raskeste deltager i hver klasse hver omgang.

b)             Etter tre omganger: 20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, slik at vinneren får 20 poeng og nummer 16 får 1 poeng.

c)              Ved færre enn 8 deltagere tildeles ikke NM poeng (ref tekst angående påmelding i pkt.  2)

Poengberegningen foretas av NBF ved RCS. Resultater offentliggjort på bilsport.no anses som uoffisielle inntil de blir kunngjort offisielle etter endt sesong. Den fører som oppnår høyest poengsum i sin NM-klasse blir Norgesmester. Ved poenglikhet mellom to eller flere førere avgjøres rekkefølgen på bakgrunn av flest antall førsteplasser, andreplasser osv. I tilfelle fortsatt likhet, er det de oppnådde poeng i siste NM runde som er avgjørende.
Totalt kan det kåres 6 7 Norgesmestere.

9. Erstatningsløp

NBF kan bestemme at ytterligere løp skal inngå i mesterskapet. Videre kan NBF bestemme at ett eller flere av de oppnevnte løp skal utgå av mesterskapet.

10. Mesterskapspremier

De tre beste i hver NM-klasse tildeles mesterskapsmedaljer i henholdsvis gull, sølv og bronse, i tillegg deles det ut «laurbærkrans» til norgesmesterne.

11. Protester og appeller

Protest mot en annen deltaker osv. leveres på vanlig måte til konkurransens løpsleder for behandling av den enkelte konkurranses jury. Poengberegningen for mesterskapet foretas av NBF.

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes.