§ 900 Arrangør, bane og sikkerhetsbestemmelser Offroad

© 2019 Norges Bilsportforbund (NBF) – Alle rettigheter forbeholdes. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter for dette Offroad-reglementet og dets innhold, tilhører NBF. Enhver reproduksjon, overføring, endring, utnyttelse eller publisering av reglementet eller dets innhold, i sin helhet eller delvis i noen form (inkludert, men ikke begrenset til, framing, innlemming på andre nettsteder eller andre publikasjoner), av enhver offentlig og/eller kommersiell årsak, er forbudt for enhver, uten skriftlig forhåndstillatelse fra NBF. Dette gjelder likevel ikke NBFs tilsluttede klubber eller arrangører godkjent av NBF som kan bruke reglementet eller dets innhold for ikke-kommersielle formål

Generelle bestemmelser gjelder for Offroad om ikke annet er angitt i spesialreglementet.

1. Berging

Fakta dommer er ansvarlig for organisering av berging/redning i sin seksjon.
I seksjoner hvor risikoen for velt er stor, skal bergingsbil/traktor med vinsj være utplassert.

2. Publikumsavsperring

Nødvendige avsperringer for publikum må gjøres på en slik måte at publikum ikke utsettes for fare. Dette ansvaret ligger hos sikkerhetssjefen.

3. Startnummer.

Arrangør tildeler startnummer.